ECG Academie

Fontys Post-hbo basis echocardiografie

Fontys Post-hbo basis echocardiografie

In 2021 start Fontys met een Post-hbo module basis echocardiografie. In deze module word je opgeleid tot een echocardiografist die niet schrikt van geavanceerdere echotechnieken. De module bestaat uit de nodige theorie maar vooral veel praktijk.

De module is gericht op een ieder met een afgeronde HBO bachelor opleiding Medische Beeldvormende Radiotherapeutisch Technieken (MBRT), Verpleegkunde of Biometrie welke zich wil specialiseren als hartfunctielaborant/ echocardiografist. De module geeft vrijstelling voor onderdelen van de opleiding tot hartfunctielaborant bij de Hogeschool Zuyd (opleiding Biometrie).

Naast het leren van de praktische echocardiografie is het volgen van de module klinisch redeneren verplicht. De cursist leert in deze module de 6 stappen van het klinisch redeneren bewust te doorlopen waardoor hij een denk- en handelswijze ontwikkelt waarmee echografie niet alleen een vaardigheidskunst is, maar echografisch onderzoek leidt tot het kunnen geven van een gefundeerde antwoordrichting op de zorgvraag.

Klik hier voor meer informatie.

Hartklepgame

Virtual Echo

Virtuele TEE simulator

Doorsnede tricuspidalisklepbladen in echocardiografie.

Klepbladen Tricuspidalis Echocardiografie

Snelle intepretatie van ECG’s, Dale Dubin. 4de druk ’12.

Praktische echocardiografie, Hamer en Pieper. 4de herziene druk, ’21

Afkortingen binnen de Cardiologie

Europese certificering transthoracale echocardiografie

Dit is een vertaling. Een link naar de website van het EACVI vindt u hier

Algemeen

Het Europese examen transthoracale echocardiografie is bedoeld voor eenieder die in staat is zelfstandig TTE’s te maken en te interpreteren. Het certificaat garandeert een hoge mate van competentie.

Om het certificaat te behalen wordt u geacht 2 onderdelen naar behoren af te sluiten:

Wanneer u voor beide onderdelen bent geslaagd ontvangt u het certificaat en bent u voor 5 jaar geaccrediteerd.

Toelatingseisen

Theorie examen

Het theorie examen wordt 2 maal per jaar afgenomen:

Het theorie examen wordt afgenomen in het Engels en duurt ongeveer 5 uur, incl 20 min pauze. Het examen is verdeeld in 2 onderdelen:

Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten. De normering wordt bepaald op grond van de behaalde resultaten. De uitslag ontvangt u 2 maanden na het examen.

Aanmelden

Om zeker te zijn van een examenplek kunt zicht het best zo lang mogelijk van te voren aanmelden. Wanneer u zich heeft aangemeld en de kosten zijn voldaan ontvangt u een formulier waarop u dient aan te geven wie uw eLogbook superviseert. Uw aanmelding is definitief wanneer u dit formulier heeft geretourneerd.

Voorbereiding

Op de website van het EACVI vindt u een aantal suggesties om u voor te bereiden op het examen.

Aanbevolen literatuur:

Daarnaast kun het gebruik maken van The EAE Textbook of Echocardiography

Op www.echocardiografie.nl, de website van het OLVG, staan o.a. 400 multiple choice voorbeeldvragen en een samenvatting met de belangrijkste stof.

Op de website van de EACVI vindt u casussen en beelden. Hiervoor dient u te beschikken over een account. Op de “educational area” vindt u informatie over:

Praktische informatie:

Annuleren

Praktijk: eLogbook

Het digitale logboek mag in het Nederlands worden ingediend en bestaat uit:

Alle TTE’s dienen door de kandidaat zelf te zijn uitgevoerd.

De onderzoeken behoren gemaakt te worden binnen een tijdsbestek van 12 opeenvolgende maanden; vanaf maximaal 1 jaar voor het theoretisch examen, tot 1 jaar erna.

Volledige TTE’s

De rapporten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

De rapporten worden beoordeeld op volledigheid en accuratesse. Meer informatie over de volledig in te dienen onderzoeken vindt u hier.

250 conclusies

U levert een lijst in met 250 conclusies van onderzoeken beoordeeld door uw supervisor. Bewaar de originele rapporten op uw computer. U hoeft deze niet in te sturen. Ze kunnen echter wel worden opgevraagd door het EACVI.

Daarnaast levert u een getekende brief van uw supervisor in, waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor certificering (vooropleiding, ervaring etc). Een voorbeeld vindt u op de website van het EACVI.

U ontvangt de uitslag per email binnen 6 maanden nadat u het eLogbook heeft ingezonden.

Praktische informatie

Hercertificering

Dit artikel is een vertaling. Hier vindt u de website van het EACVI.

Vanaf 6 maanden voor het verlopen van uw certificaat kunt u zich aanmelden voor hercertificering. U dient hiervoor aan te kunnen tonen dat u uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden:

*CME = continuing medical education, 1 punt = 1 uur echotraining. **Gemiddeld over 5 jaar.

U kunt CME punten behalen door het bijwonen van nationale en internationale echo bijeenkomsten en cursussen. Alleen het echo component telt hierbij mee voor hercertificering. Voorbeelden vindt u op de website van EACVI

Her-certificerings proces

  1. Stuur een aanvraag per mail
  2. Registreer online voor hercertificering
  3. Upload de volgende documenten:

Het EACVI beoordeelt de geldigheid van de CME punten. Binnen 2 maanden na uw aanvraag ontvangt u bericht.

Kosten

Echocardiografie op de IC

ECG zakkaart 2011