Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door HartfunctiePlatform geleverde producten en diensten. HartfunctiePlatform is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat HartfunctiePlatform je gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen HartfunctiePlatform bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

HartfunctiePlatform kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads

Waar toegestaan, kan Hartfunctieplatform informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Gegevens die HartfunctiePlatform van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door HartfunctiePlatform kunnen worden verwerkt betreffen:

 • Voorletters en achternaam<
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Beroep
 • Werkgever
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Hartfunctieplatform ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Hartfunctieplatform verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om interne rapporten op te stellen over het gebruik van onze websites en toepassingen.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hartfunctieplatform. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Hartfunctieplatform. Wilt u niet meer benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van HartfunctiePlatform, dan kan HartfunctiePlatform deze bijdrage ook elders publiceren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hartfunctieplatform gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hartfunctieplatform zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Hartfunctieplatform zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

We bieden u een platform om gegevens over uzelf uit te zenden om carrièremogelijkheden te maximaliseren. Wanneer u uzelf inschrijft als werkzoekende kunnen we uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden. U kunt de gegevens die beschikbaar zijn voor anderen beperken door gegevens die u niet zichtbaar wilt hebben niet te verstrekken.
Hartfunctieplatform verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wanneer je je inschrijft als werkzoekende heb je toegestemd dat we je gegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • om informatie over jou en je potentiële belangstelling in vacatures aan werkgevers te bieden;
 • om potentiële werkgevers te helpen je profiel te vinden en om contact met je op te nemen;
 • om producten en diensten aan te bieden aan werkgevers om het wervings- en selectieproces te voltooien.

HartfunctiePlatform is niet verantwoordelijk voor het gebruik van derden van gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom moet u geen gevoelige gegevens of andere informatie plaatsen die u niet openbaar wilt maken op een openbare website.

In kaart brengen websitebezoek

HartfunctiePlatform gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

 • Hartfunctieplatform websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:
 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd ‘Addthis’ van Clearsprings Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en ip adressen geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

Remarketing van Google AdWords

Hartfunctieplatform gebruikt de remarketingservice van Google AdWords om te adverteren op externe websites. Onze website bezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties.

Mailchimp

Uw gegevens worden opgeslagen met behulp van Mailchimp. Het privacybeleid van Mailchimp is in te zien op: https://mailchimp.com/legal/privacy

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Hartfunctieplatform websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@hartfunctieplatform.nl

Beveiliging

We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

In het geval Hartfunctieplatform gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hartfunctieplatform in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Updates voor dit beleid

Hartfunctieplatform kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via info@HartfunctiePlatform.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-06-2018.