Geplaatst door Olivier Haverman

Dit is een vertaling. Een link naar de website van het EACVI vindt u hier

 • Algemeen

 • Theorie examen

 • Praktijk: E-logbook

 • Hercertificering

Algemeen

Het Europese examen transthoracale echocardiografie is bedoeld voor eenieder die in staat is zelfstandig TTE’s te maken en te interpreteren. Het certificaat garandeert een hoge mate van competentie.

Om het certificaat te behalen wordt u geacht 2 onderdelen naar behoren af te sluiten:

 • Het schriftelijk examen, bestaande uit 125 multiple-choice vragen
 • Het eLogbook, bestaande uit 6 volledige TTE’s, incl.rapport en 250 conclusies

Wanneer u voor beide onderdelen bent geslaagd ontvangt u het certificaat en bent u voor 5 jaar geaccrediteerd.

Toelatingseisen

 • Om deel te nemen wordt u geacht zelfstandig TTE’s te kunnen maken en interpreteren
 • Om te worden toegelaten dient u te beschikken over een supervisor. Op de website van het EACVI vindt u een lijst met gecertificeerde supervisors. (Uw supervisor hoeft niet Europees gecertificeerd te zijn)
 • U kunt maximaal 1 keer per 6 maanden examen doen

Theorie examen

Het theorie examen wordt 2 maal per jaar afgenomen:

 • In augustus/september gedurende het ”ESC congress”
 • In december gedurende het “EuroEcho & other Imaging Modalities Congress”

Het theorie examen wordt afgenomen in het Engels en duurt ongeveer 5 uur, incl 20 min pauze. Het examen is verdeeld in 2 onderdelen:

 • Casuistiek: 50 vragen aan de hand van casussen
 • Theorie: 75 vragen

Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten. De normering wordt bepaald op grond van de behaalde resultaten. De uitslag ontvangt u 2 maanden na het examen.

Aanmelden

Om zeker te zijn van een examenplek kunt zicht het best zo lang mogelijk van te voren aanmelden. Wanneer u zich heeft aangemeld en de kosten zijn voldaan ontvangt u een formulier waarop u dient aan te geven wie uw eLogbook superviseert. Uw aanmelding is definitief wanneer u dit formulier heeft geretourneerd.

Voorbereiding

Op de website van het EACVI vindt u een aantal suggesties om u voor te bereiden op het examen.

Aanbevolen literatuur:

 • Feigenbaum, Echocardiography, 5th ed. 1994 Lea & Febiger
 • Otto C. The Practice of Clinical Echocardiography. 2nd ed. 2002 Philadelphia: W. B. Saunders
 • E.Weyman, Principles and Practice of Echocardiography, 2nd ed. 1994 Lea & Febiger

Daarnaast kun het gebruik maken van The EAE Textbook of Echocardiography

Op www.echocardiografie.nl, de website van het OLVG, staan o.a. 400 multiple choice voorbeeldvragen en een samenvatting met de belangrijkste stof.

Op de website van de EACVI vindt u casussen en beelden. Hiervoor dient u te beschikken over een account. Op de “educational area” vindt u informatie over:

Praktische informatie:

 • Het examen staat los van het congres; u kunt zich hier apart voor aanmelden.
 • Een rekenmachine is toegestaan (geen mobiele telefoon).

Annuleren

 • Tot 6 weken voor het examen, 90% refund
 • 6-4 weken voor het examen, 50% refund
 • Binnen 4 weken zonder onvoorziene omstandigheden, 0% refund
 • No show, 0% refund

Praktijk: eLogbook

Het digitale logboek mag in het Nederlands worden ingediend en bestaat uit:

 • 6 volledige anonieme TTE’s incl. rapport
 • Een lijst met conclusies van 250 uitgevoerde TTE’s

Alle TTE’s dienen door de kandidaat zelf te zijn uitgevoerd.

De onderzoeken behoren gemaakt te worden binnen een tijdsbestek van 12 opeenvolgende maanden; vanaf maximaal 1 jaar voor het theoretisch examen, tot 1 jaar erna.

Volledige TTE’s

De rapporten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het rapport bevat een aantal metingen waaruit de werkwijze en conclusie blijkt
 • Het rapport bevat een uitgebreide conclusie
 • Naam kandidaat mag niet zichtbaar zijn
 • Naam patient mag niet zichtbaar zijn
 • De kandidaat levert de originele rapporten in

De rapporten worden beoordeeld op volledigheid en accuratesse. Meer informatie over de volledig in te dienen onderzoeken vindt u hier.

250 conclusies

U levert een lijst in met 250 conclusies van onderzoeken beoordeeld door uw supervisor. Bewaar de originele rapporten op uw computer. U hoeft deze niet in te sturen. Ze kunnen echter wel worden opgevraagd door het EACVI.

Daarnaast levert u een getekende brief van uw supervisor in, waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor certificering (vooropleiding, ervaring etc). Een voorbeeld vindt u op de website van het EACVI.

U ontvangt de uitslag per email binnen 6 maanden nadat u het eLogbook heeft ingezonden.

Praktische informatie

 • Op elke document mag alleen het kandidaatnummer zichtbaar zijn. Indien de naam van de kandidaat zichtbaar is wordt het document afgewezen
 • U kunt ook een Excel-bestand gebruiken voor de lijst met 250 onderzoeken met dezelfde layout als het PDF-bestand
 • Een Engelse vertaling van de rapporten kan de beoordeling bespoedigen
 • Uitstel voor het indienen van het eLogbook wordt enkel en alleen verleend in het geval van zwaarwegende omstandigheden
 • U kunt in beroep gaan tegen de beoordeling van uw eLogbook. Herevaluatie kost 100,-

Hercertificering

Dit artikel is een vertaling. Hier vindt u de website van het EACVI.

Vanaf 6 maanden voor het verlopen van uw certificaat kunt u zich aanmelden voor hercertificering. U dient hiervoor aan te kunnen tonen dat u uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden:

 • In de 5 jaar van certificering heeft u tenminste 50 CME* punten behaald, waarvan 25 specifiek binnen de echocardiografie
 • U heeft ten minste 250 TTE’ per jaar** verricht, gedeeltelijk of in zijn geheel

*CME = continuing medical education, 1 punt = 1 uur echotraining. **Gemiddeld over 5 jaar.

U kunt CME punten behalen door het bijwonen van nationale en internationale echo bijeenkomsten en cursussen. Alleen het echo component telt hierbij mee voor hercertificering. Voorbeelden vindt u op de website van EACVI

Her-certificerings proces

 1. Stuur een aanvraag per mail
 2. Registreer online voor hercertificering
 3. Upload de volgende documenten:
 • Hercertificering checklist
 • Brief van uw supervisor waaruit blijkt dat u voldoende TTE’s hebt verricht
 • Bewijs van behaalde CME punten

Het EACVI beoordeelt de geldigheid van de CME punten. Binnen 2 maanden na uw aanvraag ontvangt u bericht.

Kosten

 • Standaard 150 euro
 • Indien u in de 5 jaar van certificering lid bent geweest van het EACVI is herregistratie gratis
person
Auteur: Olivier Haverman