Geplaatst door Sandra Noij-Rijkes

Post-hbo opleiding echocardiografie Hogeschool Inholland geaccrediteerd door SBHFL

 

Na een proces van enkele jaren is de post-hbo opleiding Echocardiografie in juli 2021 geaccrediteerd door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL). In de beoordeling staat vermeld dat de eindtermen van de opleiding en het opleidingsniveau goed aansluiten bij het uitstroomprofiel echocardiografie van de hartfunctieopleiding.

Wij zijn zeer verheugd dat wij nu nog beter in staat zijn een structurele bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidzorg in Nederland. In de toekomst zullen we veel vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen opleiden.

De vraag naar laboranten is groot en neemt door verschillende redenen alleen maar toe. Helaas houdt de instroom op dit moment geen gelijke tred met de behoefte op de arbeidsmarkt, waardoor een tekort is ontstaan.

De unieke kracht van de praktijkgerichte post-opleiding bestaat hieruit dat dit de enige erkende opleiding is die wekelijks fysieke bijeenkomsten kent. In 10 maanden kunnen echocardiografisten klaargestoomd worden voor (de grote vraag vanuit) het werkveld.

In het goed uitgeruste skills lab met high-end echografische apparatuur op onze leslocatie Inholland Haarlem vinden de vaardigheidslessen plaats. Zo worden de studenten onder begeleiding van zeer ervaren echocardiografisten voorbereid op uitvoering in de praktijk.

Alles over de post-hbo opleiding Echocardiografie vind je hier.

Voor reeds afgestudeerde studenten die vragen hebben omtrent de erkenning van hun diploma neemt de SBHFL eind 2021 een besluit en verwijzen wij naar de website van de SBHFL.

Opleiding echocardiografie Hogeschool Inholland geaccrediteerd door SBHFL
Auteur: Sandra Noij-Rijkes