Usono ProbeFix

Het jonge Nederlandse bedrijf Usono heeft het afgelopen jaar de door hun ontwikkelde ProbeFix op de markt gebracht. De ProbeFix is een hulpmiddel waarmee een cardiale echotransducer aan het lichaam in positie gehouden kan worden. De ProbeFix is gericht op het ondersteunen van echolaboranten en cardiologen tijdens echografisch hartfunctieonderzoek. Het is volgens Usono de eerste uitvinding welke bijdraagt aan het verlichten, verbeteren en vernieuwen van echografisch onderzoek.

 

Usono probefix

Usono probefix

Nieuwe manier van echoën

,,Met ProbeFix wordt de echotransducer aan het lichaam gefixeerd door middel van een slim mechanisme met instelbare banden”, legt medeoprichter Victor Donker uit aan het AD vorig jaar. ,,Die fixatie zorgt ervoor dat organen en spieren stabiel en over langere periode in beeld gebracht kunnen worden. Hierdoor kan de echocardiografist(e) opnamen maken en metingen doen zonder dat hij of zij daarbij fysiek wordt overbelast. Het systeem biedt ook nieuwe mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk vóór het inspuiten van contrast of medicatie het echocardiografisch beeld te optimaliseren en stabiliseren. De echografist(e) heeft de handen vrij en u bent verzekerd van goede beeldvorming op het juiste moment.” Zowel exercise als dobutamine stress echocardiografie kan met de ProbeFix aanzienlijk makkelijker worden uitgevoerd.

Ook in het academische centrum UMC Utrecht wordt de ProbeFix goed ontvangen. In maart werd er een studie over de inzetbaarheid bij het stress echo gepubliceerd. Benjamin Tchang, de CEO van Usono: “Het is voor ons erg belangrijk dat een toonaangevend ziekenhuis als UMCU wetenschappelijk aantoont dat ons product bruikbaar en waardevol is gedurende een stress echo procedure”.

Minder belasting

Naast de voordelen tijdens stress echocardiografie heeft de ProbeFix ook een positieve invloed op de lichamelijke belasting van de laborant(e) tijdens het vervaardigen van het standaard diagnostisch echocardiogram. Wereldwijd krijgt 90% van de echolaboranten last van RSI-klachten door intensief scannen. De reacties op de ProbeFix in ziekenhuizen zijn dan ook erg positief. “Ik hoef niet meer te duwen. Bij deze patiënt had ik zonder ProbeFix nog te veel last van mijn schouder gehad, nu is het te doen” aldus een hartfunctielaborant werkzaam in het Deventer Ziekenhuis. Samen met het Catharina Ziekenhuis hebben zij een studie verricht waaruit blijkt dat door het gebruik van de ProbeFix de hoek die de schouder maakt ten opzichte van het lichaam kleiner is en de kracht in de spieren van de onderarm significant lager, volgens wetenschappelijk onderzoek beide belangrijke factoren bij het voorkomen van blessures.

Demonstratie

Momenteel bezoekt Usono samen met vertegenwoordiger Mermaid Medical veel ziekenhuizen voor demonstraties en trainingen. Bent u ook geïnteresseerd in een demonstratie of wilt u de ProbeFix proberen in de dagelijkse praktijk? Stuur dan een mail naar demo@usono.com.

Usono ProbeFix